Броварський міський голова
URL оригіналу: http://brovary.osp-ua.info/ch-1_fl-mer.html

 

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА
САПОЖКО Ігор Васильович
 


    Міський голова відповідно до вимог Конституції України, законів України очолює міську раду та її виконавчий комітет, організовує та координує їх діяльність.
    Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради, про кількісний і персональний склад виконавчого комітету.
    Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів міської ради, апарату виконавчого комітету та міської ради.
    Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій, головує на пленарних засіданнях.
    Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, бюджету міста та звіту про його виконання, здійснює розроблення проектів нормативно - правових актів, проводить експертизи таких актів.

    Призначає на посади та звільняє з посад:

-    працівників апарату міської ради та виконкому, відділів та управлінь виконкому;

-    керівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Бровари, відповідно до вимог чинного законодавства.

    Є розпорядником бюджетних коштів.
    Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами і іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами і установами, незалежно від форм власності, громадянами, як в Україні, так за її межами.
    Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства.
    В межах своїх повноважень та відповідно до законодавства України видає  розпорядження.
    Визначає основні напрями здійснення в місті державної кадрової політики.
    Взаємодіє з осередками політичних партій та громадських організацій, аналізує та узагальнює їх позиції з найважливіших питань суспільного життя міста, сприяє їх консолідації в проведенні соціально-економічної реформи та побудові демократичної правової держави.
   
Очолює:

-    цивільний захист (цивільну оборону) міста;
-    інвестиційну раду міста;
-    комісію з питань захисту прав дитини.

Спрямовує мобілізаційну роботу в місті.
    Координує діяльність відповідних органів, які забезпечують охорону громадського порядку та боротьбу із злочинністю в місті.
    Затверджує плани роботи відділів і управлінь апарату міської ради.
    Координує та контролює діяльність всіх підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо виконання покладених на них завдань.
    Керує роботою по формуванню кадрового резерву керівників виконавчих органів міської ради, підприємств комунальної власності територіальної громади міста, а також безпосередньо спрямовує діяльність:
 
-    міського відділу ГУ МВС України в Київській області з питань, які належать до його компетенції;

-    фінансового управління;

-    юридичного відділу;

-    відділу бухгалтерського обліку;

-    сектору внутрішньої політики; 

-    відділу державної реєстрації;

-    відділу ведення Державного реєстру виборців.

    Координує взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з:

-    правоохоронними органами;

-    об’єднаною державною податковою інспекцією;

-    Броварським відділенням Державного казначейства;

-    контрольно-ревізійним відділом м. Бровари і району;

-    військовими формуваннями;

-    об’єднаним міським військовим комісаріатом;

-    управлінням ГУ МНС України в Київській області;

-    засобами масової інформації, засновниками яких виступає міська рада.